Varför design?

Varför design?

För en tid sedan fick jag frågan om varför jag började intressera mig för frågor om design.

Jag har själv funderat hur det kom sig och  kommit fram till två saker. Det ena svaret är konkret, det andra kanske lite mer filosofiskt men inte desto mindre sant kan jag tänka.

Det hela började med möbler. Jag hade fått ett jobb som säljare av kontorsutrustning, däribland kontorsmöbler. Ett lite större inredningsuppdrag hamnade på mitt bord och jag kände att jag ville göra mera! Sagt och gjort, utan tillsymmelse till förkunskaper gav jag mig iväg till Florens, Italien där jag gick en preparandutbildning i inredningsdesign vid Accademia Italiana Moda. Det blev kämpigt kan jag säga, men så sakteliga lärde jag mig göra frihandsteckningar och inredningspresentationer. Men att gestalta något eget klarade jag inte något vidare. Däremot fångades jag av Paolos föreläsningar en gång i veckan när han presenterade designens historia för oss.  Det var helt enkelt så det började. Jag blev introducerad i arkitektur, konst, design, såg sköna miljöer och fick dem förklarade för mig. Något jag – med min bakgrund – aldrig hade varit i närheten av tidigare.

Denna bakgrund är min andra förklaring till varför jag tror att design fascinerar mig. Jag är uppväxt på landsbygden. Jag tror de gamla bondeidealen där har präglat mig. Visst fanns det en grad av fåfänga hemma, men också enkelhet. Det vi handlade var oftast det som verkligen behövdes inte det ”man ville ha” och tankar om gestaltning och vad som var ”fint” var långt ifrån de uttryck jag kom i kontakt med i Italien. Det där med arbetarrörelser och folkhemsbygge kom jag aldrig i närheten av i den trygga lilla värld där jag levde. Och det är ju i industrialismens era som designen har sin grogrund. Och i kommersialismen.

En infallsvinkel på design är undran över var alla saker kommer ifrån och varför? Jag tror min bakgrund har bidragit till att jag ställer dessa frågor och fascineras av design som en företeelse, ett fenomen under det senaste århundradet då jag själv succesivt har växt in i tingens värld. Jag är också nyfiken på varför varje enskilt objekt och miljö tar sig uttryck som det gör, utifrån arkitekt och designer, men också utifrån de samhällsvillkor som råder och underliggande ideologier. Detta har jag föreläst och skrivit en del om.

Efter den ett-åriga utbildningen i Florens arbetade jag en tid med inredningar och började sedan studera konstvetenskap med inriktning på design. I det ämnet har jag en fil.mag. och jag önskar jag kunde hitta den där Paolo som föreläste för oss så jag fick berätta att han faktiskt satte en del av mitt yrkesliv på kurs och att jag nu jobbar så som han då gjorde! Men han har ett så vanligt namn, jag kommer inte ihåg hans efternamn och Italien är så fullt av folk. Nåväl, jag ägnar honom en tacksamhetens tanke, liksom jag gör till uppväxt. Och, visst ja, tacksam är jag också mot Jan Berg som var den förste att anlita mig för föreläsningar i designhistoria på KTH i Stockholm!

Annonser