Deckardrottningar och varumärken

Deckardrottningar och varumärken

Det finns en avsevärd skillnad mellan Sveriges två stora deckardrottningar.

Liza Marklund hävdar bestämt att hon inte är ett varumärke. Hon är en människa, säger hon.

Camilla Läckberg däremot säger sig vara ett varumärke.

Man må använda begreppet ”deckardrottning” som en metafor, men säger man varumärke i de här sammanhangen så menar man också vad man säger. Trots att man är människa.

1-0 till Marklund i det här sammanhanget. Litterärt vet jag faktiskt inte. 1-1, kanske?

Marklund i Dagens Industri

Annonser